ברוכים הבאים

אתר זה מכיל את רשמית הפרסומים האחרונים שלי.

Welcome

This website contains a list of my recent publications.

מדריך שדה לזוחלים ודו-חיים בישראל

מדריך השדה לזוחלים ולדו חיים החדש מכיל מידע עדכני אודות 92 מיני הזוחלים והדו חיים היבשתיים המאכלסים את ישראל. הספר דן בשמירת הטבע בישראל ובגורמים המאיימים על אוכלוסיות מיני הזוחלים והדו חיים בישראל. מגוון בתי הגידול המאפיינם את ישראל מתוארים בליווי תמונות ופירוט רשימת המינים הנפוצים בהם. עבור כל אחד מהמינים, מעבר לתמונות צבע איכותיות בבית הגידול הטבעי, מובאים נתונים אודות הביולוגיה והתפוצה בישראל ובעולם. תפוצת המינים מפורטת הן באופן מילולי והן באמצעות מפות המבוססות על אלפי תצפיות. פרק מיוחד מוקדש לזוחלים המאכלסים בתי גידול חוליים במישור החוף, בנגב ובערבה. צילומי העקבות של המינים השונים מלווים בהסברים אודות אופן קביעת כיוון ההתקדמות והדרך להתחקות אחריהן.

A Field Guide to Reptiles and Amphibians of Israel

This book presents useful information on the identification and general biology of all 92 land-reptile and amphibian species occurring in Israel. The book details each species with an updated textual description, colorful images, and distribution maps. Species inhabiting sandy habitats are addressed in a special chapter detailing their tracks and how to follow them, with the aid of text and photographs. In addition to its species coverage, this book also covers Israel’s unique conservation issues, and surveys its diverse phytogeographical habitats, with the aid of illustrations, photographs, and textual information.

גלריית טבע ישראלי

הגלריה המחולקת ל-6 קטגוריות (נופים, עופות, דו-חיים, פרוקי-רגליים, יונקים וזוחלים) מציגה מבט חטוף אל המגוון שבטבע הישראלי.

Israeli Nature Gallery

Divided into 6 separate mini-galleries of Landscapes, Birds, Amphibians, Arthropods, Mammals and Reptiles, this website provides a glimpse into the landscapes and wildlife of Israel.

גלריית תמונות כללית בפליקר

גלרייה המכילה תמונות שונות שצילמתי מאז 2006.

General Photo Gallery on Flickr

The gallery features various photographs I’ve taken since 2006.

מדריך אינטרקטיבי לזיהוי נחשים

מדריך מהיר וקל לזיהוי נחשים בישראל. ענו על 4 שאלות וקבלו תוצאות זיהוי במקום.

Interactive Guide for Snake Identification

An interactive guide that allows you to ID any snake species found in Israel by answering 4 quick questions.

אפליקצית אייפון לזיהוי נחשים

אפליקציית אייפון המאפשרת זיהוי מהיר וקל של מיני נחשים בישראל. ענו על 4 שאלות וקבלו תוצאות זיהוי במקום.

Snake Identification iPhone App

An iPhone app that allows you to ID any snake species in Israel by answering 4 quick questions.

לוכד נחשים

אתר המספק שירות לכידת נחשים, כללים חשובים למפגש עם נחש, שאלות ותשובות בנושא ועוד.

Wild Snake Handler

The site provides snake handler services, important rules for interacting with snakes, Q&A on the subject and more.

צור קשר

Contact